آخرین اخبار


    - رزین اکریلیک پلی ال با درصد هیدروکسیل 4.5 با کد 12454(L)بابراقیت بسیار بالا و جلوه عالی و ویسکوزیته پایین Download Data Sheet


    -رزین اکریلیک پلی ال با درصد هیدروکسیل 2.7 جهت کاربردهای نایع سلولزی و ساخت رنگها و لاک های صنایع چوب Download Data Sheet